"Todelt VI 1992" 1992                                                Privat eie, Oslo