"Svart form" 1988
Tilhører Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo